Retourneren

RETOURNEREN EN OMRUILEN

Hobrand B.V. levert aan zakelijke klanten.

 • Wij hanteren de regelgeving voor business to business, waarbij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing is.
 • In geval van een productiefout van de fabrikant of een foutieve levering kan een aanvraag worden geplaatst tot het retourneren óf omruilen van uw artikel.
 • Bij bestellingen met een foutieve maat kan enkel een aanvraag worden geplaatst tot het omruilen van uw artikel.
 • Retouren en ruilingen worden alleen geaccepteerd onder onze voorwaarden.
 • Zonder aanvraagformulier worden retouren en ruilingen niet geaccepteerd.
 • Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

AANVRAAGFORMULIER RETOUR OF OMRUILEN

Voor een goede verwerking van uw aanvraag vragen wij u om het retourformulier in te vullen en deze te sturen naar info@hobrand.be. Binnen 5 werkdagen ontvangt u onze beoordeling op uw aanvraag.

U kunt het retourformulier hier downloaden.

RETOUR VERZENDEN

Indien uw aanvraag akkoord is ontvangt u van ons een retourordernummer. Wij verzoeken u om het retourordernummer bij uw verzending te vermelden en de artikelen in originele en onbeschadigde verpakking te retourneren.

Retouren zonder een retourordernummer worden niet in behandeling genomen.

Hobrand B.V. is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van verzendingen of schade tijdens transport. Zorg daarom ook altijd voor een goede verpakking. 

VOORWAARDEN

 1. Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen en producten worden nooit teruggenomen.
 2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben we de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarden daarvan te restitueren.
 4. Retouren en ruilingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 5. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden of pogingen daartoe zijn uitgevoerd.
 6. Op de door onze geleverde gebruikte artikelen en producten wordt door ons geen garantie gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 7. Naast de garantie bepalingen omschreven in deze algemene voorwaarden zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken c.q. materialen, c.q. diensten, noch voor herstel of vervanging van nadien geconstateerde gebreken, noch voor onderhoud, noch voor de goede werking van de zaken of diensten wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt.
 8. De inhoud van de website en webshop van Hobrand en van de overige uitingen van Hobrand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hobrand kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en prijzen en is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

TERUGBETALING RETOURZENDING

Nadat de producten in goede orde retour zijn ontvangen, storten we het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doorgaans binnen 5 werkdagen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Wij betalen terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling is gedaan. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons telefonisch bereiken via +32 (0)3 443 16 05 of stuur ons een e-mail via info@hobrand.be.