Inspecties

Inspecties

Voor het borgen van goed en veilig werkende uitrusting kan het noodzakelijk zijn om niet keuringsplichtige items te inspecteren. Hobrand heeft veel ervaring in het inspecteren, onderhouden en repareren van veiligheidsmaterialen. Voordat onze keurmeesters overgaan tot onderhoud, keuren of reparaties is een inspectie de eerste stap om de kwaliteit van het materiaal te beoordelen. Onze keurmeesters controleren het uitrustingsstuk op schade, compleetheid en juiste werking en voeren zo nodig direct noodzakelijk onderhoud uit. Een reparatie is natuurlijk niet altijd nodig. Een inspectie aan uw brandweermateriaal geeft een duidelijk inzicht in de conditie en wat er nodig is om de veiligheid van uw materiaal te waarborgen.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het inspecteren van uw veiligheids-, reddings- of brandweermaterialen? Neem contact met ons op via info@hobrand.be of bel ons tijdens werkdagen via +32 (0) 3 443 16 05.